SZYBKI KONTAKT

ASPEKT - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka i Rodziny

 • ul. Ryżowa 45a lok. 102
  02-495 Warszawa 
 • tel.: 605571268
  (Proszę o sms - oddzwaniam)
 • e-mail: kontakt

Kobiece A-spekty - Blog

2021-05-05
Zaburzenia przetwarzania słuchowego i spektrum autyzmu
Zaburzenia przetwarzania słuchowego i spektrum autyzmu
Kategoria:   kobiece a-spekty

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często mają duże trudności z rozumieniem języka mówionego.  Może to być spowodowane globalnym deficytem związanym z autyzmem, który powoduje trudności z komunikacją werbalną, ale może być też tak, że osoby z ASD mają specyficzne dysfunkcje słuchowe.  Diagnoza Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD lub dawniej CAPD) nie zawsze jest wyjaśniająca dla wszystkich deficytów z obszaru komunikacji, ale diagnoza taka może przynieść widoczne korzyści  i znacznie poprawic funkcjonowanie osób w spektrum.

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

 • często mają problemy z rozumieniem mowy, szczególnie w utrudnionych warunkach akustycznych (słyszenie w szumie);
 • wykazują wysoką nietolerancję hałasu/dużą wrażliwość na dźwięki ( w tym częsta zwłaszcza u kobiet mizofonia i fonofobia);
 • mają problemy z przetwarzaniem czasowym;
 • wykazują trudności z rytmizacją mowy i rytmem w ogóle;
 • mają trudność z rozpoznawaniem wysokością dźwięku i wskazówkami dotyczącymi czasu trwania dźwięku, co może utrudniać rozpoznanie tonu głosu i wskazówek dotyczących fleksji, które wpływają na odczytywanie znaczenie tego, co zostało powiedziane;
 • mają deficyty w słyszeniu obuusznym, ze względu na różnice w budowie ciała modzelowatego u osób w spektrum, część ta - łącząca prawą i lewą półkulę mózgu nie pracuje jak u osób neurotypowych. Stąd osoby w spektrum często nieefektywne przetwarzają informacje między dwiema półkulami mózgu. Wiele badań wykazało, że osoby w spektrum odnoszą korzyści z terapii słuchania dychotycznego i ćwiczeń transferu międzypółkulowego.

Osoby w spektrum odnoszą duże korzyści z udziału w terapiach słuchowych. Poprawia się nie tylko rozumienie mowy i komunikacja, ale terapia słuchowa jest w stanie obniżyć poziom niepokoju i zmniejszyć wrażliwość na hałas a tym samym wpłynąć na poprawę funkcjonowania emocjonalnego.

Ze względu na podstawowe rozpoznaie - spektrum autyzmu, pacjenci z tej grupy często nie są kierowani do innych specjalistów w celu oceny przetwarzania słuchowego, i nie podejmują treningów słuchowych. Z dużą szkodą dla poprawy jakości życia. Skierowanie do audiologa może wystawić pediatra lub lekarz pierwszego kontaktu. We wstępnym rozpoznaniu warto napisać "podejreznie zaburzeń przetwarzania słuchowego" lub w przypadku konkretnych trudności, np. objawów nadwrażliwości słuchowej - "nadwrażliwość słuchowa" czy też "mozofonia". Przed przystąpieniem do diagnozy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego wykonywane są badania słuchu fizycznego, których wynik musi być poprawny. Następnie badane są wyższe funkcje słuchowe.