SZYBKI KONTAKT

ASPEKT - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka i Rodziny

  • ul. Ryżowa 45a lok. 102
    02-495 Warszawa 
  • tel.: 605571268
    (Proszę o sms - oddzwaniam)
  • e-mail: kontakt

O mnie

Nazywam się Anna Maria Wołyniak
Jestem psychologiem, psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym

Jestem też kobietą w spektrum autyzmu. Potwierdziłam to dość późno, ale w czasach gdy byłam dzieckiem diagnoza taka była rzadkością. Zawsze byłam inna... już jako dziecko. Nie było to jednak dla mnie nigdy problemem. Widziałam w tym swoją moc. Zatopiona w świecie książek i wyobraźni nie tyle stroniłam od rówieśników, co wybierałam takie osoby, które byłam w stanie jakoś zaakceptować/zrozumieć. Poszukując odpowiedzi na wiele pytań, które nadal nieustannie pojawiają się w mojej głowie, odnalazłam siebie i swoją pracę. Bo paradoksalnie - jako osoba w spektrum jestem bardzo zainteresowana ludźmi - próbowałam szukać i szukam nadal wzoru na bycie człowiekiem ;-)

Specjalizuję się w diagnozie klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Pracuję z rodzinami i z parami, prowadzę grupy wsparcia, grupy terapeutyczne.

Wspieram Rodziców w budowaniu ich kompetencji rodzicielskich od momentu podjęcia decyzji o tym, że chcieliby zostać rodzicami - prowadzę konsultacje wychowawcze i coaching rodzicielski. Pomagam Rodzinom i  Dzieciom, także dziciom z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.

Od kilku lat specjalizuję się w diagnozie i terapii dziewczynek, nastolatek i młodych kobiet ze spektrum autyzmu. Prowadzę autorskie grupy terapeutyczne, terapię indywidualną.

Wspieram rodziny osób z taką diagnozą – jestem z nimi od chwili, gdy przychodzą zgłaszając niepokojące ich zachowania dziecka, przez diagnozę i terapię. Towarzyszę w odkrywania na nowo swojego dziecka lub osoby bliskiej. Prowadzę warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ASD, a także warsztaty i grupy wsparcia dla rodzeństwa dzieci ze spektrum autyzmu.

Moim pragnieniem od zawsze było, by nauczyć osoby z diagnozą spektrum oraz ich bliskich widzenia osoby z takim rozpoznaniem w innym świetle niż tylko przez pryzmat trudności. Dlatego w procesie terapii duży nacisk kładę na budowanie w moich pacjentach poczucia własnej wartości i doceniania swoich mocnych stron – towarzyszę w procesie poznawania i poszukiwania własnych zasobów. Uczę w jaki sposób korzystać z tych zasobów, by budować satysfakcjonujące, samodzielne życie.

Staram się pokazać bliskim i otoczeniu osób ze spektrum, jak rozumieć osobę z takim rozpoznaniem. Osobom ze spektrum autyzmu zaś staram się pokazać jak rozumieć świat i siebie.

Wierzę, bo widzę codziennie w mojej pracy zmiany w pacjentach, że w każdym człowieku jest siła, by się rozwijać i zmieniać. Czasami tylko ktoś z nas może potrzebować chwilowego wsparcia, pomocy w odnalezieniu drogi własnego rozwoju – potrzebuje przewodnika.

Jestem tu, by wspierać – pacjenta, rodzinę, środowisko pacjenta.

Ukończyłam psychologię kliniczną i neuropsychologię na Uniwersytecie SWPS a także neuropsychologię na UMCS oraz pedagogikę specjalną na APS (dawniej WSPS). Obecnie kończę specjalizację kliniczną z dziedziny psychologii. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i psychoterapeutą EMDR, psychotraumatologiem, ukończyłam także szkolenia z analizy behawioralnej. Nieustannie doskonalę swój warsztat – poszukuję najlepszych form pomocy moim pacjentom - pracuję w klasycznym podejściu CBT oraz w podejściach z trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: ukończyłam szkolenia z ACT, DBT, RTZ, TF-CBT.

Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia i staże dotyczące diagnozy i pracy terapeutycznej z osoba ze spektrum autyzmu.

Mam duże doświadczenie kliniczne – pracuję z dziećmi i rodzinami już od prawie 30 lat. Pracowałam w poradniach w tym w specjalistycznych dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, w przedszkolach i w szkołach także w  placówkach specjalnych, a ponadto na oddziałach szpitalnych, między innymi na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej Szpitala w Józefowie.