SZYBKI KONTAKT

ASPEKT - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka i Rodziny

 • ul. Ryżowa 45a lok. 102
  02-495 Warszawa 
 • tel.: 535 355 676
  (Proszę o sms - oddzwaniam)
 • e-mail: kontakt

Wakacyjne Grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dziewczynek i nastolatek ze spektrum sierpień 2020

Informacje o bieżących wydarzeniach, spotkaniach..

Wakacyjne Grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dziewczynek i nastolatek ze spektrum sierpień 2020
Wakacyjne Grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla dziewczynek i nastolatek ze spektrum sierpień 2020
Kategoria:   aktualności

Zapraszam do udziału w grupach terapeutycznych (do sześciu osób). Planuję spotkania grup z podziałem na wiek. Planowane grupy wiekowe:  12-14 lat, 15-17 lat. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie się czterech osób.

Podczas spotkań skupiamy się na:

 • Ćwiczeniu umiejętności konwersacyjnych, w tym inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy, zadawaniu i odpowiadaniu na pytania, zarządzaniu przerwami w rozmowie, zmianą tematu i zakończeniem rozmowy, rozumieniem wskazówek pozawerbalnych w odczytywaniu intencji rozmówcy.
 • Prowadzeniu prostych rozmów towarzyskich na niezobowiązujące tematy (tzw. small talk).
 • Nauce czytania i efektywnego korzystania z niewerbalnych wskazówek w relacjach z innymi.
 • Uczeniu się i przestrzeganiu niepisanych norm społecznych - są to zasady społeczne i normy kulturowe, które ludzie powinni znać i przestrzegać, ale nie są one do końca dodefiniowane i często dla osob ze spectrum nieczytelne.
 • Nauce wyrażania empatii i współczucia w sposób akceptowany społecznie.
 • Nauce wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
 • Nauce wyrażania konstruktywnej krytyki.
 • Nauce radzenia sobie z kierowaną do nas krytyką.
 • Pogłębianem rozumienia czym jest przyjaźń i rozwijaniem podstawowych umiejętności związanych z przyjaźnią.
 • Rozwijaniem i ćwiczeniem umiejętności rozwiązywania problemów społecznych.
 • Nauką praktycznej umiejętności pracy zespołowej.

Przed dołączeniem do którejkolwiek z grup konieczna konsultacja indywidualna z psychologiem prowadzącym grupę. W przypadku dziewczynek (do 15 r.ż.) – konsultacja z rodzicami i z dzieckiem. Nastolatki - od 16 r.ż. - konsultacja indywiduana bez konieczności udziału rodzica (deklaracja o udziale w grupie podpisana przez rodzica).

Planowany start grup: 24.08 - 28.08.2020.

Zajęcia grupowe będą odbywać się codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 (I grupa)  i od 16.00 do 19.00 (II grupa).

Możliwa kontynuacja grupy w okresie od września 2020 (spotkania raz w tygodniu).

Miejsce: Aspekt - Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka i Rodziny, ul. Ryżowa 45 a/102  (nowa siedziba od marca 2020r.)

Zapisy i informacje: anna.m.wolyniak@gmail.com

lub telefonicznie 605 571 268 (proszę zostawić sms-a z informacją o wieku dziewczynki i dopiskiem “grupa terapeutyczne”)

lub wysłaniem informacji przez formularz kontaktowy.